Hallo

1 + 1 vormgevers
Carla van Kuilenburg
Hengelosestraat 98
7514 AK Enschede
Tel. +31 (0) 6 270 80 380
info@eenpluseenvormgevers.nl

design, concept en programmering:
1 + 1 vormgevers en
bj freiSign Werbeagentur GmbHJuridische bepalingen / aansprakelijkheid:

Voor gebruik van onze internetsite voor commerciële of politieke doeleinden, en wel als geheel, ten dele alsook in gewijzigde vorm, is in principe vooraf toestemming nodig van Carla van Kuilenburg. Wel is het printen, kopiëren of downloaden van data toegestaan, uitsluitend voor privégebruik. Op links van derden op deze internetsite heeft Carla van Kuilenburg geen invloed. Tenzij anders vermeld, is Carla van Kuilenburg voor de inhoud hiervan niet verantwoordelijk. Links op de internetsites van derden houden, wanneer er niet speciaal op wordt gewezen, geen aanbeveling door Carla van Kuilenburg voor de betreffende inhoud in. Ondanks zorgvuldige samenstelling van de internetsite kan voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens geen verantwoordelijkheid worden genomen. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt zgn. ‘cookies’, tekstdata, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse en gebruik van de website door u mogelijk maken. De door Cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In geval van activering van de IP-anonimisering op deze webite wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte van te voren ingekort. Alleen bij hoge uitzondering word het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het internet verbonden dienstverlening voor de exploitant van de website te genereren. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere data van Google samengebracht. U kunt het opslaan van Cookies met een daartoe geëigende instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval niet volledig gebruik kunt maken van alle functies van deze website. Bovendien kunt u de registratie van de door Cookie geproduceerde en de op uw gebruik van de website betrekking hebbende data (incl. uw IP-adres) door Google alsook de verwerking van deze data door Google verhinderen, door de onder de volgende link beschikbare browser plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Bronnen: Google Analytics Databeschermingsverklaring (http://www.google.com/intl/de_ALL/analytics/tos.html)